Misyon Vizyon

Misyon Vizyon | Aslar İnşaatVizyon

Sürekli gelişimi, sosyal sorumluluk ve ekolojik dengeyi koruma yaklaşımını esas alarak, toplumumuza kaliteli ürün ve hizmet sunmak; sektör standartlarını geliştirerek dünya çapında örnek çalışmalar gerçekleştirmektir.

Bu amacı gerçekleştirirken, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz ön planda tutulmakta, çevrenin korunması ve çevre şartlarının iyileştirilmesi için gerekli duyarlılık gösterilmektedir.

Çalışanlarımızın tam katılımıyla, paydaşlarımızın memnuniyeti hedefi doğrultusunda faaliyetlerimiz sürdürülmekte, hizmet başlangıcından sunuma kadar tüm proses aşamalarında Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemleri ve Sosyal Sorumluluk Standardı etkili bir şekilde uygulanmaktadır.

Yönetim Sistemlerinin Sürekliliğini ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için, çalışanlarımızın bilgi ve bilinç seviyelerini yükseltici faaliyetler yapılmakta, sistem uygulamalarımız sürekli gözden geçirilmektedir.

Misyon

Ana politikalarımızın belirlenmesinin amacı; Firma yönetiminin faaliyet alanındaki konular hakkında izlediği yol ya da yöntem ile vizyonuna ulaşmak için gerçekleştirilmeye çalışılan yöntemleri ya da stratejileri açıklamaktır.

Ana politikalar her yıl Üst Yönetim tarafından gözden geçirilmektedir ve gerekli düzeltmeler yapılmaktadır. Ana Politikalarımız aynı zamanda Kalite Politikamız´ dır.